GDPR | Hrvatske nekretnine

PRODAJA I PONUDA NEKRETNINA U HRVATSKOJ

Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů

v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. NN 42/18 o ochraně osobních údajů („OUZP“ - Chorvatsko), a s účinností od 25.05.2018 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; „GDPR“), o některých službách v informační společnosti.

 

Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, a to:

 

Pro účel/y:

 

Příjemci osobních údajů

 

 

SPRÁVCEM a ZPRACOVATELEM osobních údajů jsou:

 

Makléři realitní kanceláře – Internet Oglasi j.do.o., Murska ulica 8, 21 312 Podstrana.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ:

 

Jednotlivé kategorie Vašich osobních údajů jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu vymezenou výše uvedenými účely. Pomine-li účel zpracování, Vaše osobní údaje nadále nezpracováváme. Je-li, či byl-li, Váš vztah s námi založen smlouvou, osobní údaje zpracovávám maximálně však po dobu trvání Vašeho smluvního vztahu s naší společností a dále následujících 10 let po ukončení Vašeho posledního smluvního vztahu s námi, z titulu nezbytnosti splnění právní povinnosti definované zákonem. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme za účelem marketingu na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ:

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

SUBJEKT údajů je oprávněn kdykoli svůj souhlas odvolat osobně v sídle společnosti (správce) - Internet Oglasi j.do.o., Murska ulica 8, 21 312 Podstrana, nebo na adrese info@bydlenivchorvatsku.cz, o čemž byl poučen před udělením tohoto souhlasu. Udělený souhlas nelze odvolat v případě osobních údajů, které je povinen správce spravovat ze zákona